Här är Mölndals gamla butiker, restauranger och torghandel

Mölndals Hembygdsförenings arkiv omfattar många bilder på affärer i Mölndal, från båda sidor av Mölndalsån. Det var ju viktigt att bo på rätt sida ”åa” och det var skillnad på affärer på östra och västra sidan… Här är tolv bilder som kommer att få nostalgimätaren att slå i taket på många Mölndalsbor.