Motorbåtsklubben tvingades flytta från vattnet

En majdag 1948 bildades Mölndals Motorbåtsklubb. En förening som fått känna av både upp- och nedgångar under årens lopp, med osäkra kontrakt och tvångsflytt från Mölndalsån.

ANNONS
|

En onsdag i april 1945 undertecknades en framställan av August Klang och Carl Jonsson, två motorbåtsägare tillika båtsportsentusiaster. Mottagaren var drätselkammaren i Mölndals stad och målet att få disponera en plats för vinteruppläggning av båtar. Ansökan gick igenom och området arrenderades ut till en årskostnad på 40 kronor, tio kronor billigare än det stadens utredare förslagit.

Motorbåtsklubben bildas

De första åren fanns ingen fast organisation, utan det rörde sig om ett informellt samarbete mellan cirka 15 båtägare. Den första upptagningsplatsen låg strax väster om Mölndals Nedre Järnvägsstation, mittemot nuvarande Mölndals stadshus. Området man arrenderade kallades för ”Varvet” och här vinterförvarade och förtöjde man båtarna.

ANNONS

LÄS MER:Cykel-SM i Mölndal blev en imponerande folkfest

Båtägarna kände snart ett behov av att hitta en fastare form. I maj 1948 hölls ett möte på Varvet och man beslöt sig för att bilda Mölndals Motorbåtsklubb. Vid mötet utsågs en arbetskommitté med uppdrag att sköta fördelningen av arbetsuppgifter och se till att området hölls snyggt. Arbetsdagar skulle vara tisdag och torsdag.

Tuffa villkor

Klubben gick in med en ansökan om att få förlänga området längs Ågatan. Den ansvarige handläggaren ville neka av estetiska skäl, men drätselkammaren beviljade ansökan.

LÄS MER:Theodor från Lindome gick i målarskola för Carl Larsson

Villkoren var ganska tuffa. Hyran höjdes till 60 kronor. Klubben skulle stå för all renhållning inom området. Staden tog inte heller ansvar för att Mölndalsån hölls farbar. Vid flytt var man skyldig att lämna området fullständigt avröjt och rengjort på egen risk och bekostnad. Slutligen kunde kontrakten sägas upp om staden behövde området till någonting annat, men detta skulle meddelas i god tid.

Nu följde en tid av aktivitet. Upptagningsplatsen flyttades nedströms mot ”Madkröken” vid Ågatan. En enkel kran införskaffades och man anlade en trailerbana av träplankor. På den kördes båtarna på en järnvagn. Man drog även fram el för belysning bland annat och en redskapsbod sattes upp.

År 1960 beslutade Mölndals stad om en breddning av Ågatan och tog en del av området i anspråk. Klubben fick då tillåtelse att fylla ut i ån för att få plats med sina båtplatser. 1961 elektrifierades kranen med en trefaskabel. Motor och övrig utrustning inköptes och i september sjösattes den första båten med nybygget.

LÄS MER:Hård kamp för Krokslätts Folkets hus

Oväntad flytt

I Verksamhetsberättelsen för år 1968 kan man läsa följande: ”En mäktig granne har Varvet fått, ett bilbolag och om det börjar sakna livsrum, så kommer nog Varvet i kläm…”

Detta var profetiska ord. Den 24 juni 1970 damp den officiella uppsägningen ned från fastighetskontoret. Klubben hade till årsskiftet på sig att flytta och städa tomten. Staden hade dock för avsikt att finna en ersättningstomt. Klubben blev helt tagna på sängen och den första tanke var att bestrida uppsägningen. Därefter fick man fullt upp med flyttarbete och förhandlingar med staden.

”Nya Varvet”

Lösningen blev att Mölndals Motorbåtsklubb flyttade sin verksamhet till Balltorp, vid Sisjövägen.

Det blev en svettig flytt för föreningen. ”Nya Varvet” tog dock sina första hyresgäster i oktober, men marken var i sådant skick att man endast fick in 29 av 60 båtar, vilket gav ett rejält inkomstbortfall. Någon kompensation för kostnaderna för flytt och iordningställande fick man inte.

LÄS MER:Stensjöbron har aldrig funnits

Verksamheten i Balltorp blev någonting annat än vid Mölndalsån. Man hade ju inte längre möjlighet att sjösätta båtarna på plats utan de fick fraktas med jeep och sedan traktor till lämplig isättningsplats; ofta Fiskebäck. Verksamheten på ”Nya Varvet” får dock anstå till en annan artikel.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS