På 60-talet fanns det 16 speceriaffärer i Lindome

Var låg Lindomes speceriaffärer i mitten av förra seklet och vem ägde affärerna? Idag tar man bilen till ett köpcentrum och handlar. Många gör beställningen online och hämtar varorna i ett skåp. Annat var det 1960, då fanns det 16 små lokala affärer i Lindome. Idag finns det bara två.

ANNONS
|

Många affärer startade någon gång i början av 1900-talet ofta som handelsbod, lanthandel eller diversehandel. Utöver specerier erbjöd man ett bredare sortiment med varor som efterfrågades inom jordbruket. På den tiden hade invånarna nära till sin butik. Under 1960-talet finns ett trendbrott i statistiken. Många små affärer fick lägga ned på grund av stora samhällsförändringar, allt fler invånare fick tillgång till bil och stormarknader med snabbköp öppnades. Konkurrensen blev kännbar för de små affärerna på landsbygden.

I denna artikel beskrivs tre av de sexton affärerna. Under våren kommer en mer utförlig redogörelse av samtliga affärer att läggas ut på Lindome hembygdsgilles hemsida.

ANNONS

Carl Enelunds speceriaffär i Hällesåker

Enelunds affär låg mitt i Hällesåker nära vägkorsningen Hällesåkersvägen/Raneredsvägen. Huset finns kvar idag. Affären har anor från slutet av 1800-talet. Carl Enelund tog över verksamheten från sin far 1905 med inriktning på möbeltillverkning, specerier, manufaktur och diversehandel. Tyvärr brann affären ned 1912, men därefter byggdes ett tvåvåningshus upp och användes som speceriaffär i nästan 100 år framåt. Fram till 1964 fungerade affären även som postkontor. Senare togs affären över av den tredje generationen Enelunds, det vill säga Hilma, Gustav och Per. På 1980-talet funderade ägarna med ålderns rätt på att lägga ned affären, men nya ägare dök upp som räddande änglar för folket i bygden. Affären upphörde 2010 och är nog den affär som höll ut längst mot konkurrensen från stormarknaderna.

Vilhelm Anderssons lanthandel i Greggered

Affären låg utmed Norra Hällesåkersvägen alldeles nedanför Greggereds kapell. Huset finns kvar idag. Affären har anor från 1800-talet. Maria och Arvid Vilhelm Andersson tog över affären och byggde ut huset 1907. Sonen Rutger och Ingrid Milsta tog över affären runt 1950 och ungefär då fick butiken sin första frysbox. Kunderna handlade på krita och betalade en gång i månaden. Affären fungerade även som postkontor. Post-Erik kom till affären en gång i veckan och han hade med sig kontanter så alla postärenden kunde göras. Affären var lite av en samlingsplats där ”gubbarna” satt på den gröna bänken och diskuterade små och stora frågor medan man väntade på Post-Erik. Ett viktigt ankare för butiken var Lydia Börjesson som arbetade där i cirka 40 år. Hon kallades ”moster” - ett smeknamn som alla på orten kände väl till. Tragiskt nog blev Lydia överkörd av Kålleredsbussen och dog i oktober 1966. I december samma år upphörde butiken.

Per Perssons diversehandel i Annestorp

Per Perssons diversehandel låg alldeles söder om Annestorps bro, där Hempizza ligger idag. Även Lasses färg har funnits i denna byggnad. Efter att Per Persson varit anställd 1919–1930 i spinnmästare B. Bergmans fabriksbod som låg på andra sidan av Konditorivägen öppnade han egen diversehandel och drev den fram till mitten av 60-talet. I diversehandeln fanns allt att köpa exempelvis specerivaror, hästskosöm, mjölkspänner, kotjuder, pisspottor och fotogenkök. I mitten av 60-talet tog Olle Eriksson över affären som då kallades för Olles. Han hade tidigare en speceriaffär vid Bäckliden utmed Hällesåkersvägen. Efter mellanlandningen i Annestorp flyttade Olle över affärsverksamheten till Lindome centrum och öppnade där ICA Almåsboden runt 1971.

Tiderna förändras. Idag finns endast två livsmedelsaffärer i Lindome: Ica supermarket Almås och Coop nära Gastorp.

Dessa 16 affärer fanns i Lindome 1960

Inseros speceriaffär vid Ingsjön

Carl Enelunds speceriaffär i Hällesåker

Karlsas (Kollsas) speceriaffär i Hällesåker

Olle i Bäck speceriaffär, Hällesåkersvägen

Vilhelm Anderssons lanthandel i Greggered

Augusta Bengtssons speceriaffär, Hällesåkersvägen

BWs snabbköp i Sagered

Folkes Livs, Spinnmästarvägen i Annestorp

Bergmans affär, Spinnmästarvägen i Annestorp

Per Perssons diversehandel, Konditorivägen i Annestorp

Konsum, Konditorivägen i Annestorp

Colldéns speceri- och manufaktur, Sagbrovägen i Almås

Hilding Svenssons charkuteri, Sagbrovägen

Eklunds speceriaffär, Lindome stationsområde

Harald Hanssons diversehandel, Gamla Riksvägen

Flabäcks Livsmedel Gamla Riksvägen (sommarbutik)

ANNONS