Rut Adler hamnade i skuggan av sin man Axel Adler – här är hennes historia

Många människor hinner uträtta mycket under ett liv och blir därför oftast väl ihågkomna. Men Rut Adler har hamnat lite i skymundan av sin man Axel Adler.

ANNONS
|

Axel Adler var en stor affärsman som bland annat ägde Arla mejerier. Hans namn förknippas idag med de stora donationerna till Göteborgs Universitet. Ja, han har till och med fått en gata uppkallad efter sig i Högsbo industriområde.

Rut och Axel möttes när de gick på Alnarps Lant- och trädgårdsinstitut. Rut föddes 1888 i Riseberga socken i Skåne.

Flyttade till Lindome

Makarna Axel och Rut flyttade som nygifta 1908 till den inköpta gården Ekered i Lindome. De var båda socialt och kulturellt intresserade och startade genast ungdomsverksamhet på gården. Rut som på den tiden tillhörde den grupp av frisinnade kvinnor som samlats kring Fogelstad, en folkhögskola för kvinnor. En av hennes väninnor som ofta besökte Ekered var Elin Wägner. Hemmet i Ekered kom under många år bli ett kulturcentrum för Lindome med omnejd.

ANNONS

Man var 1925 med och bildade en Lindomeavdelning i JUF, Jordbrukare-Ungdomens Förbund. Det anordnades simundervisning, fotvandringar till minnesmärken i bygden, midsommarfester, diskussionskvällar om litteratur och andra aktuella ämnen, skördefester, fiolmusikarrangemang, lustspel, hönsskötsel, kurser i svenska språket och även dubbel bokföring lärdes ut. Ett bibliotek skapades i gården där Lindomes ungdomar fick komma och låna. Lindomeförfattaren Astrid Pettersson har beskrivit det i sina böcker. För henne var Rut Adler en förebild som gjorde att hon vågade börja skriva romaner.

Startade en folkhögskola

Astrid skriver i en av sina romaner: ”Vi som fick dansa in i vår ungdom på Ekereds fina parkett, bondbarn med klumpiga skor”.

År 1928 skapade Rut en folkhögskola på Ekered för arbetslösa textilarbeterskor och även senare för arbetslösa sjömän från Göteborg. Elin Wägner var bland föreläsarna.

Rut Adler kom under några år på 1920-talet blir ordförande i Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb som hade bildats 1911 av liberala och frisinnade kvinnor i Göteborg. Föreningen finns kvar fortfarande.

Det var framför allt fredsfrågan och kvinnors rätt som kom att hela livet engagera Rut Adler. Ett stort fredsmöte hölls på Ekered 1931. Två av talarna var just Elin Wägner och den då kände socialisten, anarkisten och journalisten Hinke Berggren. Man skrev en resolution från mötet till nedrustningskonferensen i Genève. De protesterade mot kemisk krigsföring.

Bytte från S till kommunisterna

Hela 1930-talet blev en omorientering i Ruts liv. Hon och Axel flyttade isär och senare engagerade hon sig i Socialdemokraterna. Där var det bland annat alla svenska frivilliga i spanska inbördeskriget som hon stöttade. Många som återkom fick en fristad i Ekered.

Men 1946 valdes hon in i Lindome kommunalfullmäktige för kommunisterna. Där arbetade hon för barnens rättigheter, till exempel för bättre skolskjutsar.

Under många år var hon ordförande i Göteborgsavdelningen av Svenska Fredskommittén. Hon arbetade intensivt för att bekämpa både Koreakriget och Vietnamkriget. Rut skrev personliga brev till USA presidenterna Eisenhower och Lyndon B Johnson. Hon lär också ha skrivit brev till Mao Tse Tung. Vad allt hann hon inte med under sitt liv!

Skrev dikter

Enligt hennes dotterdotter Eva Rinnan Berg, som idag bor på Ekered, så skrev hon dikter i hela sitt liv. En diktbok gavs ut 1963 ”Fragment ur tre decennier” med en del av hennes dikter. Där får man en djupare inblick i hennes liv.

Genom hela sitt liv var det barnens rättigheter och kvinnors upprättelse som var viktigast för henne. Trösten fann hon också i aningen om Guds existens.

Hon dog 1969 och till begravningen i Göteborg fanns det många blomkransar från hela världen till och med en från Kubas ledning.

Hon är begravd i den skånska hembygden, på Riseberga kyrkogård. Så här låter hennes dikt Önskan ur diktsamlingen 1963:

Fast jag är helt fåfänglig

och liten, dum och grå

jag vill så gärna tända

en låga då och då

jag vill så gärna vara

för någon lite tröst

jag vill så gärna ropa

för en som ej har röst.

Ladda ner vår nyhetsapp

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS