Så jobbade brandmännen i Kållered förr i tiden

Det fanns ett organiserat brandförsvar i Kållered långt tillbaka i tiden. I varje fall från 1800-talet, kanske tidigare, skriver Inge Börjesson på Kållereds hembygdsförening.

ANNONS

"Uppbådare åligger att, efter tillsägelse av skogsbrandfogden, kalla släckningsskyldiga till deltagande i skogseldsläckning samt att eljest utöva det befäl som kan bliva honom ålagt”.

Det fanns ett organiserat brandförsvar i Kållered långt tillbaka i tiden. I varje fall från 1800-talet, kanske tidigare. Åtminstone en organisation för det och det var kyrkan som var larmanordning. Det fanns särskilda signaler som skulle ges med kyrkklockan när det brann och man behövde kalla samman en räddningsstyrka.

"Enligt brandstadgan af 1874 äro samtliga svenska städer, köpingar, municipal- och därmed jämförliga samhällen skyldiga att hålla för samhället erforderligt eldsläckningsväsende, hvars personalorganisation alltefter samhällets storlek och ekonomiska bärkraft taget sig uttryck i bildandet af yrkesbrandkår."

ANNONS

Längre ner i stycket står:

"För de kommuner i riket, som ej äro berörda af nu gällande brandstadga, ha särskilt i södra och mellersta Sverige bildats s.k. frivilliga brandkårer”.

De små kommunerna, dit Kållered räknades, berördes alltså inte av denna brandstadga men man hade ändå vissa skyldigheter.

Skaffades en brandbil på 40-talet

Det var först i mitten av 1940-talet när kommunen ordnade med ett garage i det gamla kommunalhuset som man kunde skaffa en brandbil. Det fanns inte plats för fler bilar. Man skulle ha utrustning också.

1968 invigdes den nya brandstationen som låg i den gamla lastbilsverkstaden i centrum. Byggnaden hade genomgått en omfattande renovering och anpassning till verksamheten med pentry, toalett, duschutrymme, expeditioner med mera.

I samband med den högtidliga invigningen berättade Valfrid Svensson, veteran i Kållereds brandkår, att förr i tiden bestod brandkåren av ett tvåspann med hästar som drog en brandspruta. Det var svårt att komma fram och det var brist på vatten.

Tutade från Svenssons affär

1968 bestod Kållereds brandförsvar fortfarande av frivilliga, en borgarbrandkår, som hade sina vanliga jobb och kallades in när det uppstod behov genom att en larmsiren, som var monterad på taket på Svenssons affär, tutade. Den var samtidigt ”Hesa Fredrik”. Brandförsvaret i Mölndal fjärrstartade signalen. Då skulle brandmännen inställa sig på stationen så snart de kunde. Hade brandmannen ingen egen bil eller någon annan att åka med så fick man ta taxi. Senare försågs brandmännen med kommunikationsradio.

Personalstyrkan bestod i början av 1970-talet av Åke Johansson, Kurt Wester, Ingvar Oscarsson, Bo Erlandsson, Sven Mattsson, Lars-Åke Melin, Sven-Olof Melin, Bengt Söderqvist, Sven Svensson och Rune Pettersson. Styrkan skulle bestå av tolv man men det fanns bara tio. Det betyder att det blev luckor som fick täckas upp.

Kommunsammanslagningen 1970

Efter kommunsammanslagningen 1970 blev samarbetet med Mölndals räddningstjänst närmre och fler bilar stationerades i Kållered. Men utvecklingen gick vidare. 1993 bildades ett regionförbund för samverkan inom brandförsvaret. Man byggde en brandstation i Lindome som kunde ersätta flera brandstationer i det gamla kommunerna. Efter detta avvecklades Kållereds brandstation successivt, för att slutligen rivas.

Det är klart att det fanns en del brister i den gamla borgarbrandkåren framför allt när det gällde utbildning och tillgänglighet. Det fanns risker. Personalen fick lära sig arbetet genom att vara med på bränder utan någon föregående introduktion eller utbildning. Man introducerades av kollegorna.

Det blev bättre när samarbetet med räddningstjänsten i Mölndal utvecklades. Då kunde man öva i Mölndal såsom rökdykning, räddning av person, släckning och utbildning i kemikaliehantering.

Faktan kommer från: Sven-Olof Melin, privata anteckningar. Lars Gahrn, gamla tidningsartiklar från Hembygdsföreningens arkiv. Finnerödja brandförsvar, Lars och Gunns släktforskarsidor. Kållereds hembygdsförenings arkiv.

Vad vill du läsa om?

Under vinjetten Arkiverat djupdyker vi i arkiven och hittar kända och okända guldkorn från Mölndal, Lindome, Kållered och Hällesåker. Arkiverat är ett samarbete mellan Mölndals-Posten och Mölndals hembygdsförening, Kållereds hembygdsförening, Föreningsarkivet, Lindome hembygdsgille samt Mölndals stadsmuseum. Vad vill du läsa om? Mejla oss och tipsa på redaktion@molndalsposten.se

LÄS MER:Populära sommarcaféet har öppet i år igen: ”Jätteroligt”

LÄS MER:De vill se sänkt hastighet på vägen i Kållered: ”Gör något innan ett barn skadas”

LÄS MER:Hundratals nya bostäder är på gång i Mölndal – här byggs nyproduktionen

LÄS MER:Tomas och Soffia lever trädgårdsliv i Kållered året om

ANNONS