34-åring startar nytt handelsföretag i Mölndal

Enligt Amazing Food & Ingredients Sweden AB själva kommer deras verksamhet bestå i att "idka handels- och agenturrörelse med livsmedel främst inom kolonialvarubranschen, paketera kolonialvaror, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."