Bidco Ilab 1 AB – nytt företag startar i Mölndal

Bidco Ilab 1 AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".