Bostadsrättsförening i Mölndal försätts i konkurs

Bostadsrättsföreningen Uttern 12 har försatts i konkurs.