Bra Framtid 38 AB – nytt företag startar i Mölndal

Bra Framtid 38 AB, som har sitt säte i Mölndal, uppger att de ska ägna sig åt "förvaltning och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare".