Företag i Mölndal försätts i konkurs

Aktiebolaget Mölndals Glasmästeri & Alltjänst AB i Göteborg har försatts i konkurs.