Företag i Mölndal försätts i konkurs

Aktiebolaget Bd Bad AB i Mölndal begärs i konkurs.