Gevab Energy AB – nytt företag startar i Mölndal

Bolaget uppger att det ska "bedriva utveckling och försäljning av alternativa och förnyelsebara energikällor, system för tillvaratagande av alternativa och förnyelsebara energikällor samt annan därmed förenlig verksamhet."