Handelsföretag i Mölndal försätts i konkurs

Aktiebolaget Askims Service AB i Göteborg begärs i konkurs.