Handelsföretag i Mölndal försätts i konkurs

Aktiebolaget Iluvfridays Textil AB i Mölndal begärs i konkurs.