Konkurs för byggföretag i Mölndal

Aktiebolaget Fn Bygg AB i Kungsbacka begärs i konkurs.