Lagmansholms Vattenkraftverk AB – nytt företag startar i Mölndal

Enligt bolaget själva kommer deras verksamhet bestå i att "bedriva framställning och distribution av elektrisk energi, äga och förvalta fast egendom och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."