Mizjo AB – nytt företag startar i Mölndal

Mizjo AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen syssla med att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".