Ninna Förvaltning AB – nytt företag startar i Mölndal

Enligt bolaget själva kommer deras verksamhet bestå i att "ägna sig åt att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet."