Ny bostadsrättsförening startas i Mölndal

Bostadsrättsföreningen Åbyvägen 15 ska enligt verksamhetsbeskrivningen ägna sig åt att "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden".