Ny fastighetsförvaltare startas i Mölndal

Mölndal Våmmedal 3:112 AB ska syssla med att "äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper".