Nytt företag startar i Mölndal : Infralogistic Eq AB

Infralogistic Eq AB, som har sitt säte i Mölndal, uppger att de ska ägna sig åt att "tillhandahålla tjänster inom ekonomi, IT och kontorsverksamhet".