Nytt företag startar i Mölndal : Msi AB

Msi AB ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".