Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

46 nya träd vid Mölndalsån – parkstråket rustas upp

46 nya träd har planterats längs Mölndalsån under hösten och fler nya träd ska det bli under 2020. Insatserna ska göra stråket mer attraktivt, men lika viktigt att att stärka det ekologiska värdet.

– Träd har flera viktiga funktioner bland annat så stabiliserar de åsslänterna, ger skugga och fungerar som bo- och födoplatser för fåglar och insekter. Död ved är särskilt värdefullt för den biologiska mångfalden men säkerheten för trafikanter måste vi också beakta, säger Urban Rickardsson, landskapsarkitekt och projektledare, på Mölndals stads hemsida.

Under åren har olika sjukdomar har gjort att flertalet träd längs med ån har dött och höstens besiktning av befintliga träd har exempelvis visat att de stora pilarna börjar uppvisa viss skörhet, och därför planteras nya för att säkerställa en ny generation träd längs med ån.

De 46 nyplanterade träden får under året sällskap av fler träd, träd som har artspecifika krav på att planteras under våren. I den pågående upprustningen har Mölndals stad som mål att ge området ett lyft och få fler, både människor och insekter, att upptäcka parkytorna.

"Insektshotellen på ledningsbron bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Tillsammans med återanvändning av utrustning från sommargågatan bidrar åtgärderna förhoppningsvis till att fler upptäcker platsen", skriver Mölndals stad på sin hemsida.

Förutom de nya träden har parksoffor placerats ut på vid ån från stadshuset till Lackarebäcksmotet, en ny grusgång har anlagts och det unika kastanjeträdet har fått ett skyddande staket.

Under året kommer ängsytorna vid, Kulparken, att återställas efter bygget av den nya gång- och cykelbron och också kompletteras med sittplatser.

Catrin Hansson

[email protected]

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Mölndals-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.