Amerikansk yngelröta konstaterad på biodling i Lindome

Amerikansk yngelröta, även kallad bipest, har konstaterats i ett bisamhälle i Lindome. Smittspårning pågår för att minska spridningsrisken men oro finns för biodlare som inte har anmält innehav och därmed inte kan testas.