Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Arbetet vid Gamla torget påverkar trafiken under flera år

Gamla torget och arbetet med Mölndalsån och forsen kommer påverka trafiken i östra Mölndal – till åtminstone 2023.

Förarbeten med att bredda Mölndalsån vid Gamla torget har pågått under en dryg månad, så även under årets varmaste dag. Det pålas och emellanåt tillstöter oljud så att intervjun som sker i skuggan av Mölndals forna kommunhus måste avbrytas.

– Det mest besvärande bullret kommer pågå till september, säger Sofia Söderlund, en av två projektledare från kommunens tekniska förvaltning.

Skapar ny å-ränna

Egentligen inleddes arbetet redan kring nyår då Mölndal energi flyttade fjärrvärmeledningar i marken. Därefter sågades träden vid forsen ner. Anledningen till alla arbeten är två: säkra området från framtida översvämningar men även möjliggöra utbygganden av Forsåker. Genom området ska Mölndalsån plockas fram och bli synlig.

Forsåker

3 000 bostäder

4 000 kontorsplatser, dagligvaruhandel och service

25 000 kvadratmeter historiska byggnader som ska restaureras och få nytt liv.

Egen vattenkraft från forsen

Ett område som byggs och utvecklas av Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.

Källa: Mölndala fastighets hemsida

– Projektet som helhet går ut på att anlägga en ny å-ränna och lägga ner två rör där den största mängden av allt vatten kommer ledas. Rännan ska mynna ut i en vattenplats inne i Forsåker och arbetet med den pågår också just nu, säger Mattias Andersson som också är projektledare från tekniska förvaltningen.

Denna etapp kommer pågå till våren 2022 och enligt projektledarna går allt enligt plan.

LÄS MER: Därför fälldes de stora träden vid forsen

Illustration kring vattenplatsen inne på Forsåkersområdet. Bild: Mölndala fastighets AB
Illustration kring vattenplatsen inne på Forsåkersområdet. Bild: Mölndala fastighets AB

Oklart kring återställt torg

För att inte behöva stänga av en av östra Mölndals två stora trafikpulsådrar har Mölndals kråka smalnats av för att ge utrymme för såväl maskiner som byggmaterial. Dessutom har tillfälliga parkeringar skapats vid Gamla torget och temporära trafikljus satts upp.

LÄS MER: Nödropet från företagarna på torget: ”Vi behöver hjälp”

LÄS MER: Utan parkeringar dör Gamla torget – lyssna till nödropen

När blir torget återställt?

– Antingen återställs torget när den pågående etappen är klar, annars under 2023. Vi ser hellre att vi behåller det som idag under en lite längre tid för att inte behöva göra om allt när vi påbörjar ombyggnationen av Forsebron, säger Sofia Söderlund.

Innan byggstart har en miljödom som ger tillåtelse för arbetena beslutats av mark- och miljödomstolen. Bland annat ska ett visst minimiflöde garanteras så att öring och ål ska kan simma uppströms mot Stensjön. Men för att återuppväcka vattenkraftverket i änden av Kvarnfallet inväntas en ytterligare miljödom från den högsta miljöprövningsinstansen. Den är tänkt att komma någon gång under hösten.

– Kraftverket ska drivas av en privat aktör och kommer kunna försörja hela Forsåkersområdet med hushållsel, säger Mattias Andersson.

Ingen bro under minst sex månader

Så snart arbetet vid Mölndals kråka är klart väntar nästa trafikförändring – rivning och bygge av nya Forsebron.

– Det kommer vara ett antal månader, minst ett halvår under 2022 då vi blir utan bro, säger Mattias Andersson.

Förändringar vid Gamla torget

Riva och bygga ett nytt vattenintag/ränna uppströms och under Forsebron. Detta vattenintag leder en del av Mölndalsån förbi Forsåkersområdet genom ledningar i marken.

Forsebron ersätts med ny bro på samma plats. Troligtvis sker detta under 2022, information kommer i god tid innan det sker.

Ett antal träd vid Gamla torget och längs med Mölndalsån har tagits ner. När arbetet är klart kommer ett antal nya träd att planteras.

Källa: Mölndals stad

Fotgängare och cyklister ska ändå kunna ta sig över ån medan busslinje 751 tvingas ändra sträckning. Samtidigt får de flesta bilisterna från Kikås och Ryet samsas med övriga trafikanter på Pixbovägen.

– Köer kommer det sannolikt bli vid rusningstid men när den breddade Forsebron är klar kommer det skapas ett bättre trafikflöde, säger Mattias Andersson.

LÄS MER: Stensjöbron öppnar efter fyra månaders avstängning

Arbetet – en förutsättning för Forsåker

Arbetet, som åtminstone kommer pågå till 2023, är omfattande – enligt projektledarna det största i tekniska förvaltningens historia. Budgeten uppskattas idag till 250 miljoner kronor där Mölndala fastighets AB, det kommunala bolaget som står bakom Forsåkersprojektet kommer stå för kostnaderna.

Detta inbegriper åtgärderna i Mölndalsån och forsen, den nya årännan, nya rör, Forsebron, erosionsskydd längs åfåran samt Diagonalbron och ytterligare ett par gångbroar inne i Forsåker.

– Det är en förutsättning för att kunna exploatera Forsåker och samtidigt en stor satsning för att kunna öka möjligheten att kontrollera och reglera Mölndalsån för att skydda området från översvämningar, säger Sofia Söderlund.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.