Barnen som ser pappa slå mamma

Fram till 2021 var det inte straffbart att låta barn bevittna våld i hemmet. Det kom att ändras med lagen om barnfridsbrott.
De senaste tre åren har 146 sådana anmälts i Mölndals kommun. Mölndals-Posten har gått igenom domarna.