Beskedet: Åldersgränser i pensionssystemet höjs

Nu höjs åldersgränserna i pensionssystemet. Från och med nästa år kan inkomstgrundad pension börja tas ut vid 63 års ålder, skriver TT.

ANNONS

I nuläget kan inkomstgrundad pension börja tas ut vid 62 års ålder. Från 2023 höjs den gränsen till 63 år.

Samtidigt måste man från 2023 vara 66 år för att kunna ta ut garantipension, få bostadstillägg för pensionärer eller äldreförsörjningsstöd, skriver TT och hänvisar till ett beslut i riksdagen. I nuläget ligger den gränsen på 65 år.

ANNONS