Beskedet om Västlänkens sluttid dröjer

Tidigare fanns en förhoppning om att en ny tidplan för Västlänken skulle finnas på plats innan midsommar. Nu meddelar Trafikverket att planen för tågtunneln kan meddelas först efter semestrarna.
– Vi jobbar på olika fronter för att hitta en väg fram, säger Västlänkens projektchef Bo Larsson.