Beslutet klubbades igenom under torsdagen – de äldre får bo kvar på Sörgården

Under torsdagen klubbades ett förslag igenom gällande Sörgårdens äldreboende i Krokslätt. Det är nu klart att de äldre inte kommer att behöva byta boende.