Bidrag möjliggör det lilla extra vid skötseln av fornminnen

En modern runsten i Hulelyckan, gravar och torprester i Livered och Flabäcksstenen i Fagared är några av de kulturhistoriska sevärdheterna som finns i Mölndal. Nu har Mölndals stad ansökt om bidrag från länsstyrelsen för skötseln av de kulturhistoriska områdena.