Bostadsbyggandet i Mölndal har stannat av

Bostadsbyggandet i Mölndal har kört fast. Det påbörjades 415 nya lägenheter i flerbostadshus 2022 och motsvarande siffra är hittills noll för 2023. Enligt kommunen är det byggherrarna som tvekar på grund av det ekonomiska läget.
– Nu är det ren avvaktan, säger vd:n för ett av bolagen.