Brottsförebyggande samordnaren Charlie Karlsson: Fler Mölndalsbor hör av sig

Allt fler hör av sig och vill träffa kommunens brottsförebyggande samordnare efter den senaste tidens allt grövre brottslighet. Men enligt Charlie Karlsson har varken oron eller otryggheten ökat nämnvärt bland boende i Mölndal.