Carport i Mölndal har blivit fråga för Högsta domstolen

Källarutrymmen som byggts om till bostäder, hus som inte sköts ordentligt samt skärmtak och carportar som inte godkänts. Sedan 2021 har byggnadsnämnden beslutat om nio förelägganden där fastighetsägaren riskerar att få betala om de inte följer beslutet. Två av ärendena kan nu hamna i Högsta domstolen.