Civila kontrollanter stoppas – på obestämd tid

Ett skyddsstopp stoppar Västtrafiks civilklädda biljettkontrollanter. Efter att de blivit slagna, hotade och puttade framför vagnar valde skyddsombudet Pierre Eklund att säga stopp.
– Det är för att skydda liv och hälsa, säger han.