Coronavirushalterna i avloppsvattnet kvar på rekordhög platå

Halterna av coronavirus i göteborgarnas avloppsvatten befinner sig fortsatt på en rekordhög platå. De senaste analyserna visar att den fjärde vågen inte tydligt vänt nedåt än.
– Det kan inte vara många göteborgare kvar nu som inte har blivit smittade, säger professor Heléne Norder.