Därför är det akutstopp i spårvagnstrafiken

I måndags inleddes ett akut spårvägsarbete vid Korsvägen, som påverkar över tio linjer i kollektivtrafiken – bland annat linje 2 och 4. Nu står det klart vad som orsakade skadan på den tillfälliga bron över Västlänkens byggrop.
– Det är tydligt att det här ligger precis vid vårt schakt och är kopplat till det, säger Magnus Eriksson, Trafikverkets projektledare för etapp Korsvägen.