Därför blir Lindomerondellen blomlös i sommar: "Säkerhetsfråga”

Flera Lindomebor rasar över kommunens beslut att slopa blomplanteringen i rondellen. Henrik Thyrén, enhetschef för stadsmiljö på tekniska förvaltningen svarar på kritiken:
– Flera anställda har uttryckt oro över säkerheten vid arbete i rondellen.