Därför har grusupptagningen i Mölndal blivit försenad

Förhoppningen var att bli klara till 1 maj. Men det lär ta ytterligare någon vecka innan kommunens gator sopats rena från grus.