Därför körde tåget ur i Mölndal: ”Hela ekipaget lyftes upp”

Arbetsfordonet spårade ur – och ett godståg som fått fri lejd körde in i det. Så här förklarar Trafikverket varför olyckan inträffade.