Därför måste bron över Åbromotet renoveras

Den närmaste månaden pågår ett renoveringsarbete på bron vid Åbromotet. Arbetet är nödvändigt eftersom avlopp på bron börjat läcka ut vatten i konstruktionen.
– Detta orsakar stora skador på både betongen och armeringen som avsevärt förkortar brons livslängd, säger gatuingenjör Shwan Shaker.