E6 stängs av i slutet av maj – stor trafikpåverkan väntas

Trafikanter får räkna med längre restider när delar av E6 genom Göteborg stängs av sista helgen i maj. Trafiken leds om via Söderleden och Västerleden och Lundbyleden via Älvsborgsbron.