Eleverna målade Katrinebergs grundsärskolas vägg med graffiti

Ett konstkollektiv och elever från grundsärskolan har tillsammans sprejmålat och kastat färgfyllda ballonger mot skolans vägg. Resultatet? Minst sagt färgglatt.