Få kvinnor i Mölndals kommunala bolagsstyrelser: ”Kompetens är viktigast”

De kommunala bolagen styr över allt från energi till Forsåker – men bara 27 procent av de som bestämmer är kvinnor.
– Moderaterna är mycket för att gå på kompetens i första hand, säger Carina Gustafsson (M), ledamot i Mölndals parkeringsbolag.