Jaktcentralen får tillstånd att bedriva skyddsjakt på bland annat måsar och stadsduvor, men även vildkaniner, räv och grävling. Arkivbilder
Jaktcentralen får tillstånd att bedriva skyddsjakt på bland annat måsar och stadsduvor, men även vildkaniner, räv och grävling. Arkivbilder Bild: Arkivbilder

Får tillstånd att skjuta fiskmåsar och stadsduvor

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat skyddsjakt på 300 fiskmåsar samt lika många stadsduvor årligen i Mölndal och Göteborg fram till 2024.

ANNONS
|

Det är Jaktcentralen som ansökt och blivit beviljade förnyat tillstånd att bedriva skyddsjakt på fåglarna inom detaljplanelagt område i de båda kommunerna.

Utöver fiskmåsar och duvor får Jaktcentralen även tillstånd att skjuta av 200 skator, 100 kajor, 100 trutar samt 50 skrattmåsar årligen från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 februari 2024.

Beslutet gäller under förutsättning att jakten bedrivs bara då det är absolut nödvändigt och efter överenskommelse med markägare och jakträttshavare.

Jakt ska i möjligaste mån även undvikas under häckningstid och bedrivas med största möjliga hänsyn till berörd art, övrig fauna och allmänhet.

Utöver redan nämnda fågelarter får Jaktcentralen även tillstånd att skjuta 50 vildkaniner, 20 kråkor, samt tio rävar och tio grävlingar årligen.

ANNONS

Camilla Moestedt

camilla.moestedt@molndalsposten.se

ANNONS