Fiskarna i Västra Ingsjön är förgiftade med PFAS

Fiskarna i Västra Ingsjön innehåller för höga halter av det giftiga ämnet PFAS. Därför permanentas nu rekommendationen att ingen person bör äta fisk därifrån oftare än två till tre gånger per år.