Flera äldreboenden görs om – personer med demens behöver flytta

Det behövs fler demensplatser i Mölndal. För att lösa det pågår just nu en stor omorganisation där många äldre behöver flytta och byta äldreboende. Men hur det blir på alla boenden är inte klart, vilket skapat oro hos personal.
– Vi behöver ställa om, säger vård- och omsorgschefen Eva Klang Vänerklint.