Flera politiker skeptiska till pensionärsråd i kommunal regi

Seniororganisationer har gått ihop för att bilda ett pensionärsråd i Mölndal. Flera kommunpolitiker är öppna för dialog med dessa grupper – men skeptiska till ett pensionärsråd i kommunal regi.

ANNONS

I förra veckan rapporterade Mölndals-Posten att flera olika pensionärs- och seniororganisationer har gått ihop för att på nytt bilda ett pensionärsråd i Mölndal.

Enligt dem skulle ett sådant kunna fungera som en slags remissinstans där beslutsfattare kan rådfråga seniorer i frågor som berör äldre.

Ett pensionärsråd fanns i Mölndal tidigare, men det lades ner 2010. Flera andra närliggande kommuner har den här typen av organ kvar i sin organisation.

Finns förutsättningar för dialog

Från Liberalernas håll ser man positivt på att pensionärer engagerar sig i ett eget råd. Samtidigt beskriver kommunalrådet Marcus Claesson (L) att det idag redan finns många sätt för äldre att påverka och att ett pensionärsråd inte är något som bör drivas i kommunens regi.

– Om de tycker att det fattas ett råd har de tolkningsföreträde, och då är det klart att de kan bilda ett eget seniorråd och sedan bjuda in människor att prata med, säger Marcus Claesson.

Enligt Marcus Claesson lade man ner kommunens tidigare pensionärsråd 2010 för att det fanns ett missnöje kring hur det fungerade.

– Det som blev av istället var då att man skulle använda till exempel pensionärsorganisationer som remissinstanser när det är sakfrågor som rör dem. Den andra delen var att vård- och omsorgsförvaltning med nämndpresidiet skulle ha dialogträffar. Förra mandatperioden funkade det bra, sen kanske det har varit svårt den här mandatperioden med covid, det vet jag inte. Men i er artikel står det ju att det inte finns någon ordnad struktur för de här mötena. Då kanske man skulle börja med att skapa den strukturen.

Moderaterna uttrycker också att det finns medel på plats för att pensionärsorganisationer ska kunna ha dialog med beslutsfattare. Kommunalrådet Merjem Maslo (M) beskriver att även hon är skeptisk till ett pensionärsråd som bedrivs i offentlig regi.

– Vi har förutsättningar för att bjuda in pensionärsråd i dialog, då är det kommunstyrelsens social- och hållbarhetsutskotts uppgift. Jag tänker att pensionärsorganisationer också kan kontakta enskilda politiker, kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen – det finns många vägar till kontakt. Jag vill gärna veta vilka mer behov som inte finns och som pensionärsråden vill att vi ska möta, vad det är som saknas, säger hon.

”Får ta ett samtal”

Liknande tankar uttrycker även Sverigedemokraterna – att om organisationer vill påverka finns det möjligheter för dem att själva ta kontakt med beslutsfattare.

– Den här frågan försökte man driva inför valet 2018 också. Det slutade med att vi sa att vi är negativa till ett pensionärsråd. Vi försöker hellre ha en löpande kommunikation mellan pensionärer, partier och liknande. Om man bara bjuder in oss kommer vi gärna och diskuterar saker, säger Sverigedemokraternas gruppledare Fredrik Mellbin (SD).

Socialdemokraternas kommunalråd Stefan Gustafsson (S) uttrycker också att pensionärsrådet som det var förr ska ha lämnat mer att önska. Däremot är han inte främmande för idén att låta en sådan grupp fungera som en slags remissinstans.

– Det skulle jag kunna se framför mig, sen vill inte jag lägga någon värdering här och nu. Jag känner att man får ta ett samtal. Jag tror det är viktigt att alla parter hittar en väg som både fungerar och blir bra för alla. I vilken form vill jag inte låsa fast just nu, säger Stefan Gustafsson.

LÄS MER:Beslutet klubbades igenom under torsdagen – de äldre får bo kvar på Sörgården

LÄS MER:Årets viktigaste valfrågor – så tycker Mölndalsborna

LÄS MER:Vikariebrist inom vården i Mölndal: ”Radikal skillnad från förra året”

ANNONS