Tillsammans med bland annat kommunpolis och fältarbetare i Mölndal stad har representanter från socialtjänsten pratat ANDT på föräldramöten tidigare.
Tillsammans med bland annat kommunpolis och fältarbetare i Mölndal stad har representanter från socialtjänsten pratat ANDT på föräldramöten tidigare. Bild: Martin Björklund

Föräldrar nyckeln till minskat droganvändande

Med hjälp av Öckerömetoden vill Mölndals stad påverka föräldrar för att minska ungdomars användande av alkohol, rökning och narkotika. Enligt förespråkarna har arbetet varit framgångsrikt men metoden har också fått viss kritik i en vetenskaplig studie.

ANNONS

Under året har Mölndals stad börjat använda Öckerömetoden – ett sätt där föräldrar till högstadie- och gymnasieelever ska stärkas för att på så sätt minska ungdomars användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Så här långt är det högstadieskolorna i Lindome samt Krokslättsgymnasiet och Franklins gymnasium som startat arbetet.

– Erbjudandet om att gå med kom lite olägligt, mitt under pandemin. Alla skolor har sagt att de är positiva så vi hoppas att fler kommer vara med under nästa läsår, säger Malin Fridlund, folkhälsosamordnare i Mölndal med ansvar för ANDT-frågor.

LÄS MER:Polisens uppmaning inför Valborg – prata med era unga

Arbetar med gemensam grund

Tillsammans med bland annat kommunpolis och fältarbetare i Mölndal stad har representanter från socialtjänsten pratat ANDT på föräldramöten tidigare. Men nu har drogförebyggarna Håkan Fransson och Christine Hummelblad som arbetar med Öckerömetoden tillkommit.

– Vi arbetar med att skapa en gemensam grund för föräldrarna att stå på, säger Christine Hummelblad.

– Det är ingen quick-fix och mycket handlar om att skapa allianser, säger Håkan Fransson.

LÄS MER:Mölndalsbo blev hungrig – döms för grovt rattfylleri efter vinglig bilfärd från McDonalds

Minskade alkoholanvändandet

Metoden växte fram på Öckerö för 19 år sedan när kommunen upplevde att många ungdomar drack alkohol, både mycket och ofta. Med från start var Håkan Fransson.

– Vid millennieskiftet var ungdomsdrickandet i Öckerö nära på högst i hela Sverige. Men istället för att tjata på ungdomarna så vände vi oss till föräldrarna, till idrottsrörelsen och även till kyrkorna i Öckerö, säger Håkan Fransson.

LÄS MER:Christers kompis dog på festen i Kållered – nu blir deras vänskap film

Metoden gick i korta drag ut på att högstadieeleverna skulle göra en drogvaneundersökning innan första föräldramötet på hösten. Där skulle resultatet presenteras för att gemensamt arbeta för att skapa en positiv spiral mot minskat nyttjande av alkohol, narkotika och tobak.

Öckerömetoden

Innan första föräldramötet på hösten i årskurs 7–9 görs en drogvaneundersökning med alla elever.

Svaren är till för att skapa debatt och väcka föräldrarna. Grunden är att utifrån svaren stötta föräldrar för att skapa en normförändring i förhållandet till rökning, alkohol och narkotika.

Förankrat hos politiker, jobbar bland annat tillsammans med föreningar.

I Mölndal är ANDT-arbetet i skolorna ett samarbete mellan skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsförvaltningen.

Egentligen en enkel lösning

På ett nationellt plan har alkoholdrickandet halverats mellan 2000 till 2017, från 80 till 40 procent som någon gång under året druckit alkohol. Men de senaste fyra åren har siffrorna planat ut.

– Många föräldrar ser nog tillbaka på sin egen ungdomstid när de själva drack alkohol på 80- och 90-talen och tänker att det var väl inte så farligt. Men i dag får man så mycket influenser från andra håll, säger Christine Hummelblad.

LÄS MER:Från bilfest till åtal när ung Mölndalsbo spelade för hög musik

För Håkan Fransson är lösningen egentligen rätt enkel.

– Vill du inte att ditt barn ska knarka, se då till att de inte röker tobak eller dricker alkohol. Det är bara de ungdomarna som tar narkotika, säger han.

Den undersökning som gjorts under hösten på högstadieskolorna i Lindome visade bland annat att 21 procent av eleverna druckit alkohol det senaste året. Den visade också att två procent av eleverna hade prövat narkotika, men att tio procent hade erbjudits narkotika och att 20 procent visste var det fanns att köpa.

Kritik i universitetsstudie

Idag är det 20 kommuner över hela landet som använder sig av Öckerömetoden och därutöver har Håkan Fransson föreläst i ytterligare ett 50-tal. Dock har metoden fått kritik för att inte vara vetenskapligt säkerställd i en studie vid Malmö universitet.

– Det finns ingen annan drogförebyggande metod som fått vetenskaplig evidens heller. Jag hoppades vi skulle få det nu och är jätteförvånad över resultatet, säger Håkan Fransson.

Hur kan du veta att metoden fungerar?

– Det handlar om vanligt drogförebyggande arbete som vi prövat länge och som vi faktiskt sett fungerar.

– Att mobilisera vuxenvärlden är av största vikt för att arbeta drogförebyggande med ungdomar, säger Malin Fridlund från Mölndals stad.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS