Föräldrarna rasar mot förslag att lägga ner SU-grupper: ”Det känns hånfullt”

Särskilda undervisningsgrupper i Mölndal kan läggas ned. Förslaget oroar föräldrar som nu är rädda för att deras barn med autism inte längre kommer kunna vara i skolan.
– Det här kommer att krossa hela vardagen de byggt upp, säger Satu Lundberg vars barn går i en SU-grupp.