Förbos plan: 600 nya lägenheter i Balltorp

I dag har Förbo 243 lägenheter i Balltorp, men på sikt är företagets mål att bygga ytterligare 600 bostäder där. Förslaget innebär att den nya byggnationen ska bli tre till fem våningar och att en större del av lägenheterna ska bli bostadsrätter.